Bảng báo giá vật tư cửa cuốn Đài Loan

Ngày 18 tháng 10 năm 2012

BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ CỬA CUỐN ĐÀI LOAN
Áp dụng từ ngày 15/05/2012
Cty Cửa Hoà Phát Đạt Chân thành cảm ơn Quí Khách hàng đã quan tân đến sản phẩm Của Chúng Tôi.

STT TÊN HÀNG ĐVT S.L ĐƠN GIÁ GHI CHÚ
1         Lá 0.6mm m2 1

         210,000

Lá 0.7mm m2 1          240,000
Lá 0.8mm m2 1         265.000
Lá 0.9mm m2 1          300,000
Lá 1.mm m2 1          335,000
Lá 1.1mm m2 1          370,000
Lá 0.6mm (inox 304) m2 1          810,000                      900
Lá 0.7mm (inox 304) m2 1          940,000                  1,000
Lá 0.8mm (inox 304) m2 1
2        Ray 5P (1 li) m 1            28,000
Ray 5P (1.2 li) m 1            42,000
Ray 7P (1.2 li) m 1            54,000
Ray 5P (1.4 li) m 1
Ray 7P (1.4 li) m 1
Ray 10P (1.4 li) m 1
Ray 5P (1.2 li) inox m 1          210,000
Ray 7P (1.2 li) inox m 1          275,000
V đáy s?t m 1            57,000
V đáy inox m 1          160,000
4 Lò xo 3p-->8p kg 1            54,000
5   Lắc 300 x 300 2 li Tấm 1            41,000
Lắc 330 x 330 2.5 li Tấm 1            44,000
Lắc 360 x 360 2.5 li Tấm 1            60,000
6 Pas xô 42 + 49 + 60 Cái 1            17,500
7   Nồi 42 Cặp 1            72,000
Nồi 49 Cặp 1            84,000
Nồi 60 Cặp 1          99,000
8   Bướm sắt Cái 1              2,500
Bướm sắt kg 1            40,000
Ron ray cửa cuốn m 1              5,000
9 Nắp nhìn Cái 1            45,000
10 Khóa ngang Cái 1          140,000
11 Máng cửa kéo m 1           33,000
Moteur300Kg+lắc+remote bộ 1    
Moteur 500Kg+lắc+remote bộ 1     
Moteur 700Kg+lắc+remote bộ 1    
Moteur 1000Kg+lắc+remote(Ðiện 3 pha) bộ 1   
12 Bình Lưu Điện UPS 400kg " 1     2,500,000
Bình UPS 600 " 1
Bình UPS 800 " 1    
Bình UPS 1000    


Ngày 18 tháng 10 năm 2011

BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ CỬA CUỐN ĐÀI LOAN
Áp dụng từ ngày 15/6/2012
Cty Cửa Hoà Phát Đạt Chân thành cảm ơn Quí Khách hàng đã quan tân đến sản phẩm Của Chúng Tôi.

STT TÊN HÀNG ĐVT S.L ĐƠN GIÁ GHI CHÚ
1         Lá 0.6mm m2 1          220,000
Lá 0.7mm m2 1          255,000
Lá 0.8mm m2 1          290,000
Lá 0.9mm m2 1          450,000
Lá 1.1mm m2 1          550,000
Lá 1.3mm m2 1          700,000
Lá 0.6mm (inox 304) m2 1          810,000                      900
Lá 0.7mm (inox 304) m2 1          940,000                  1,000
Lá 0.8mm (inox 304) m2 1
2        Motor cổng lùa 500kg bộ 5,200,000

2 nhông +1sên

Motor cổng lùaYH1/2HP 700kg bộ            7,600,000  motor+remote
Motor cổng lùaYH/1HP 1000kg bộ 9,000.000  motor+remote
Moteur KTN 300Kg bộ  2.500.000  motor+remote
Moteur VG 300Kg bộ  2.500.000  motor+remote+lắc32
Moteur KTN 400Kg bộ motor+remote+lắc36
Moteur KTN 600Kg bộ  motor+remote+lắc36
Moteur KTN 800Kg bộ motor+remote+lắc36
Moteur KTN 1000Kg bộ  motor+remote+lắc
V đáy inox m          160,000
4 Lò xo 3p-->8p kg            54,000
5   Lắc 300 x 300 2 li Tấm            41,000
Lắc 330 x 330 2.5 li Tấm            44,000
Lắc 360 x 360 2.5 li Tấm 1            60,000
6 Pas xô 42 + 49 + 60 Cái 1            17,500
7   Nồi 42 Cặp 1            72,000
Nồi 49 Cặp 1            84,000
Nồi 60 Cặp 1          99,000
8   Bướm sắt Cái 1              2,500
Bướm sắt kg 1            40,000
Ron ray c?a cu?n m 1              5,000
9 Nắp nhìn Cái 1            35,000
10 Khóa ngang Cái 1          140,000
11     Moteur 300Kg+lắc+remote bộ 1      2,970,000
Moteur 400Kg+lắc+remote bộ 1      3,190,000
Moteur 500Kg+lắc+remote bộ 1      3,410,000
Moteur 700Kg+lắc+remote bộ 1      5,720,000
Moteur 1000Kg+lắc+remote(Ðiện 3 pha) bộ 1      7,920,000
12    Bình UPS 400 " 1      2,500,000
Bình UPS 600 " 1      3,520,000
Bình UPS 800 " 1      3,850,000
Bình UPS 1000      4,950,000

         

 

 

 Thống kê truy cập

Please install plugin JVCounter!

Liên kết website